• Niet-urgente issues moeten worden gerapporteerd via het Appronto support portal. 
 • Urgente issues moeten worden gerapporteerd via beide
  1. het Appronto support portal
  2. een telefonische melding naar +31-591-200360. Indien er geen telefonische melding wordt ontvangen, kan het issue niet in behandeling worden genomen met de prioriteit Urgent.Hoe log je een Boomi support ticket

 1. Ga naar https://support.appronto.nl
 2. Login met je account
 3. Klik op Nieuw Ondersteuningsticket
 4. Vul de verplichte velden van het formulier in.  
  • Requester: uw email adres
  • Product: Boomi 
  • Type: voer het type issue in (change request, question, ...)
  • Subject: het onderwerp van het issue
  • Application: de naam van de Mendix applicatie waar het issue betrekking op heeft
  • Impact SLA: de impact van het issue op de business (low, medium, high)
  • Urgency SLA: de urgentie van het issue (low, medium, high).
  • Priority customer: de prioriteit van het issue volgens jou als klant (low, medium, high, urgent)
  • Description: de gedetailleerde omschrijving van het issue inclusief foutmeldingen en screenshots


De prioriteit van een issue


De prioriteit van een issue wordt bepaald op basis van 2 factoren: de impact en de urgentie.


Impact

 • High: een probleem in de productieomgeving van een Boomi-component dat een grote impact heeft op het bedrijf van de klant en waar (bijna) alle gebruikers last van hebben.
 • Medium: een probleem in de productieomgeving van een Boomi-component dat gevolgen heeft voor het bedrijf van de klant en waar een groep gebruikers last van heeft.
 • Low: een klein probleem in de productieomgeving van een Boomi-component zonder directe impact op het bedrijf van de klant.


Urgentie

 • High: de functionaliteit van het Boomi-component is ernstig verstoord.
 • Medium: de functionaliteit van het Boomi-component is deels verstoord.
 • Low: de functionaliteit van het Boomi-component is (bijna) niet verstoord.Impact
UrgentieHighMediumLow
HighUrgentHighMedium
MediumHighMediumLow
LowMediumLowLow


Urgente issues moeten zowel via Appronto support portal als per telefoon worden aangemeld op nummer +31-591-200360Indien er niet gebeld wordt zal het issue niet met prioriteit urgent worden aangemerkt.